horizontal rule

Up Wat is Nuut?

Saamtrekke 2018    
Ons Streek Omtrent Ons Komitee Lede Snoektown 2011 Saamtrekke 2018 Saamtrekke 2018 Nuusbriewe Streeksnuus Kamp Fotos Ander Fotos Karavaan Toere Webtuiste Terugvoer AGMs / AJVs Resepte Ander Streke Links Disclaimer

 

horizontal rule

KSA Tygerbergstreek Saamtrekke 2018

Let op vir enige wysigings tov saamtrekke, naweek se programme, Intensie Strokies ens.:

(datum van die wysiging gevolg deur die beskrywing van die wysiging).

 

bullet

20 Okt 2018 -- Bergrivier Kampterrein se Uitleg - Wie staan waar / Bergriver Camping Site Layout - who parks where.

bullet

30 Sep 2018 -- Besprekingsvorm vir Provinsiale Saamtrek op Bergrivier / Booking Form for the Provincial Rally at Bergriver.

bullet

12 Sep 2018 -- Saamtrekke vir KSA Tygerbergstreek vir 2018, is opgedateer / Rally Fixtures for CCSA Tygerberg Region for 2018 has been updated.

bullet

11 Jul 2018 -- Saamtrekke vir al 6 streke vir 2018 is opgedateer / Rally Fixtures for all 6 Regions for 2018 has been updated.

 

horizontal rule

  KINDERS BLY TE ALLE TYE DIE VERANTWOORDELIK VAN DIE OUERS

  CHILDREN REMAIN AT ALL TIMES THE RESPONSIBILITY OF THE PARENTS

VRYWARING VAN AANSPREEKLIKHEID: Alle persone wat die kampterrein en fasiliteite, insluitende die parkering en staanplek gebruik, doen dit algeheel op eie risiko.  Die klub, bestuur of saamtrekbeamptes van die klub sal nie verantwoordelik wees vir enige skade, verlies, diefstal, beserings ongelukke of dood, opwelke wyse ookal veroorsaak, wat gely word deur enige persoon.

DISCLAIMER OF LIABILITY: All persons entering the camping terrain and using its facilities, including the camping and parking areas, do so entirely at their own risk.  The club, committee and marshals of the club shall not be liable for any damage, loss, theft, injury, accidents or death suffered by any person, howsoever caused.

horizontal rule

 

 

Tygerberg Rally Fixtures 2018

Download Tygergberg Region Rally Fixtures 2018

  Rally Fixtures 2018 for ALL Western Cape Province Regions

Adobe Reader is gratis beskikbaar by Adobe deur op die bostaande 'link' te kliek.

Adobe Reader is available for free from Adobe by clicking on the link above.

horizontal rule

Dui aan onlangse terrein wysigings / Shows resent venue changes

 

Datum

Date

Saamtrek

Rally

Terrein

Venue

Saamtrek Informasie

Rally Information

27 & 28 Jan 2018 National Ganzekraal
24 & 25 Feb 2018 Streek 'Mystery' Kamp
24 & 25 Mar 2018 National Onrusrivier
28, 29, 30 Apr & 01 May 2018 National Koningskop

Lang Naweek / Long Weekend

26 & 27 Mei 2018 Streek Mountain Breeze
16 & 17 Jun 2018 National Imhoff
28 & 29 Jul 2018 National Montague
25 & 26 Aug 2018 Streek Bergriver Algemene Jaarvergadering / Annual General Meeting
22, 23 & 24 Sep 2018 National 22 Watervalle, Porterville

Lang Naweek / Long Weekend

27 & 28 Okt 2018 National

Bergrivier

Annual Provincial Rally / Jaarlikse Provinsiale Saamtrek

Besprekingsvorm / Booking Form

Bergrivier Kampterrein se Uitleg / Campsite Layout

30 Nov & 01 Des 2018 Streek De Hollandsche Molen

XMas

(*) Hierdie tariewe is uitsluitlik vir KSA lede.

(*) These rates are exclusively for CCSA Members.

horizontal rule

Per Nag Tariewe / Per Night Rates:

Waar 'n 'per nag' tarief aangewys word, betaal lede slegs vir die nagte wat oornag word plus die eenmalige saamtrekfooi van R40.00, ongeag die hoeveelheid nagte wat oornag word.

Where a 'per night' rate is shown, members only pay for the nights that they stay, plus the once off rally fee of R40.00, irrespective of the amount of nights stayed.

 

Naweektariewe / Weekend Rates

Waar 'naweektarief' aangewys word, betaal lede vir die naweek van twee of meer nagte, plus die eenmalige saamtrekfooi van R40.00, ongeag die hoeveelheid nagte oornag word vir die spesifieke naweek.  Die eenmalige saamtrekfooi is ingesluit in die naweektarief.

Where 'per weekend' rates are shown, members will then pay for the weekend of two or more nights plus the once off rally fee of R40.00, irrespective of how many nights members stay over for the specific weekend.  The once off rally fees are included in the weekend rates

horizontal rule

Hier is 'n uiteensetting van ons Saamtrekbeamptes se pligte tydens 'n saamtrek.  Download Rally Marshals Resposibilities (187KB)

horizontal rule

Belangrik!! -- 'n Naweek se saamtrekbeamptes en lede word vriendelik versoek om alle reëlings ten opsigte van 'n naweek se saamtrek met die Hoof Saamtrekbeampte, Pieter Strümpher, te reël en nie direk met die oordbestuur nie.

Important!! -- Rally Marshals and members are kindly reminded to make all arrangements with regard to the weekend with the Chief Rally Marshal, Pieter Strümpher, and not directly with the park management.

horizontal rule

Navrae ten opsigte van enige van die saamtrekke kan gerig word aan die Hoof Saamtrekbeampte, Pieter Strumpher, by die volgende kontak nommers:

Sel.: 083 788 3554

horizontal rule

 

Up ]

Stuur e-pos aan Tygerbergstreek Webmeester  met enige vrae of kommentaar ten opsigte van hierdie webtuiste.
Kopiereg © 2004 KSA Tygerbergstreek
Laaste wysiging: October 05, 2013