horizontal rule

Up Wat is Nuut?

Saamtrekke 2017    
Ons Streek Omtrent Ons Komitee Lede Snoektown 2011 Saamtrekke 2017 Nuusbriewe Streeksnuus Kamp Fotos Ander Fotos Karavaan Toere Webtuiste Terugvoer AGMs / AJVs Resepte Ander Streke Links Disclaimer

 

horizontal rule

KSA Tygerbergstreek Saamtrekke 2017

Let op vir enige wysigings tov saamtrekke, naweek se programme, Intensie Strokies ens.:

(datum van die wysiging gevolg deur die beskrywing van die wysiging).

 

bullet

28 Jun 2017 -- Saamtrekke vir Wes Kaap se Streke vir 2017, is opgedateer / Rally Fixtures for the Western Cape Regions for 2017 has been updated.

horizontal rule

  KINDERS BLY TE ALLE TYE DIE VERANTWOORDELIK VAN DIE OUERS

  CHILDREN REMAIN AT ALL TIMES THE RESPONSIBILITY OF THE PARENTS

VRYWARING VAN AANSPREEKLIKHEID: Alle persone wat die kampterrein en fasiliteite, insluitende die parkering en staanplek gebruik, doen dit algeheel op eie risiko.  Die klub, bestuur of saamtrekbeamptes van die klub sal nie verantwoordelik wees vir enige skade, verlies, diefstal, beserings ongelukke of dood, opwelke wyse ookal veroorsaak, wat gely word deur enige persoon.

DISCLAIMER OF LIABILITY: All persons entering the camping terrain and using its facilities, including the camping and parking areas, do so entirely at their own risk.  The club, committee and marshals of the club shall not be liable for any damage, loss, theft, injury, accidents or death suffered by any person, howsoever caused.

horizontal rule

 

 

Tygerberg Rally Fixtures 2017

Download Rally Fixtures 2017

  Rally Fixtures 2017 for ALL Western Cape Province Regions

Adobe Reader is gratis beskikbaar by Adobe deur op die bostaande 'link' te kliek.

Adobe Reader is available for free from Adobe by clicking on the link above.

horizontal rule

Dui aan onlangse terrein wysigings / Shows resent venue changes

 

Datum

Date

Saamtrek

Rally

Terrein

Venue

Saamtrek Informasie

Rally Information

21 & 22 Jan 2017 National Ganzekraal
18 & 19 Feb 2017 Streek Dwarskersbos
04 Mar 2017 CCSA National Convention: Venue - Koppiesol
11 & 12 Mar 2017 National Skurwekop
18, 19, 20 & 21 Mar 2017 ---- ----

Lang Naweek / Long Weekend

27, 28, 29, 30 Apr & 01 Mei 2017 Streek Koningskop

Lang Naweek / Long Weekend

20 & 21 May 2017 National Chapman's Peak
16, 17 & 18 Jun 2017 Streek Kleinmond

Lang Naweek / Long Weekend

22 & 23 Jul 2017 National Montague
19 & 20 Aug 2017 Streek Bergrivier Algemene Jaarvergadering / Annual General Meeting
16 & 17 Sep 2017 National ---
23, 24 & 25 Sep 2017 Streek Ou Skip Annual Provincial Rally / Jaarlikse Provinsiale Saamtrek
14 & 15 Okt 2017 Streek Oewerzicht
04 & 05 Nov 2017 National Silwerstrand Besprekingsvorm / Booking Vorm
02 & 03 Des 2017 Streek De Hollandsche Molen

XMas

(*) Hierdie tariewe is uitsluitlik vir KSA lede.

(*) These rates are exclusively for CCSA Members.

horizontal rule

Per Nag Tariewe / Per Night Rates:

Waar 'n 'per nag' tarief aangewys word, betaal lede slegs vir die nagte wat oornag word plus die eenmalige saamtrekfooi van R40.00, ongeag die hoeveelheid nagte wat oornag word.

Where a 'per night' rate is shown, members only pay for the nights that they stay, plus the once off rally fee of R40.00, irrespective of the amount of nights stayed.

 

Naweektariewe / Weekend Rates

Waar 'naweektarief' aangewys word, betaal lede vir die naweek van twee of meer nagte, plus die eenmalige saamtrekfooi van R40.00, ongeag die hoeveelheid nagte oornag word vir die spesifieke naweek.  Die eenmalige saamtrekfooi is ingesluit in die naweektarief.

Where 'per weekend' rates are shown, members will then pay for the weekend of two or more nights plus the once off rally fee of R40.00, irrespective of how many nights members stay over for the specific weekend.  The once off rally fees are included in the weekend rates

horizontal rule

Hier is 'n uiteensetting van ons Saamtrekbeamptes se pligte tydens 'n saamtrek.  Download Rally Marshals Resposibilities (187KB)

horizontal rule

Belangrik!! -- 'n Naweek se saamtrekbeamptes en lede word vriendelik versoek om alle reëlings ten opsigte van 'n naweek se saamtrek met die Hoof Saamtrekbeampte, Pieter Strümpher, te reël en nie direk met die oordbestuur nie.

Important!! -- Rally Marshals and members are kindly reminded to make all arrangements with regard to the weekend with the Chief Rally Marshal, Pieter Strümpher, and not directly with the park management.

horizontal rule

Navrae ten opsigte van enige van die saamtrekke kan gerig word aan die Hoof Saamtrekbeampte, Pieter Strumpher, by die volgende kontak nommers:

Sel.: 083 788 3554

horizontal rule

 

Up ]

Stuur e-pos aan Tygerbergstreek Webmeester  met enige vrae of kommentaar ten opsigte van hierdie webtuiste.
Kopiereg © 2004 KSA Tygerbergstreek
Laaste wysiging: October 05, 2013