horizontal rule

Up Wat is Nuut?

AGMs / AJVs    
Ons Streek Omtrent Ons Komitee Lede Snoektown 2011 Saamtrekke 2017 Nuusbriewe Streeksnuus Kamp Fotos Ander Fotos Karavaan Toere Webtuiste Terugvoer AGMs / AJVs Resepte Ander Streke Links Disclaimer

 

AGM / AJV 2005
AGM / AJV 2006
AGM / AJV 2007
AGM / AJV 2008
AGM / AJV 2009
AGM / AJV 2010
AGM / AJV 2016

horizontal rule

Algemene Jaarvergadering - 2017

Annual General Meeting - 2017

horizontal rule

Kennis geskied hiermee van die 35ste Algemene Jaarvergadering van die Tygerbergstreek van die Karavaanklub van Suidelike Afrika wat gehou sal word by Bergrivier Karavaan Park, Oordsaal, op Saterdag 19de Augustus 2017 om 10h00.

Notice is hereby given of the 35th Annual General Meeting of the Tygerberg Region of the Caravan Club of Southern Africa to be held at Bergriver Caravan Park, Resort Hall, on Saturday, 19th August 2017 at 10h00.

Lede word weereens daaraan herinner om hulle lede gelde vir 2017/2018 te betaal voor die Algemene Jaar Vergadering om hulle instaat te stel om te kan stem tydens die vergadering.

Members are once again reminded to have their subscriptions for 2017/2018 paid up before the Annual General Meeting to entitle them to vote at the meeting.

Die nominasievorm kan hier afgelaai word om te voltooi en moet ingehandig word voor of op die 04de Augustus 2017 aan:

Die Streekssekretaresse

KSA Tygerbergstreek

Brandsingel 46

Brackenfell

7560

 

The nomination form may now be downloaded to be completed and to be submitted before or on the 04th August 2017 to:

The Regional Secretary

CCSA Tygerberg Region

46 Brand Crescent

Brackenfell

7560

 

 

Refreshments will be served after the meeting / Verversings word bedien na afloop van die vergadering.

horizontal rule

Nominasievorm

Nomination Form

horizontal rule

 

Up ] AGM / AJV 2005 ] AGM / AJV 2006 ] AGM / AJV 2007 ] AGM / AJV 2008 ] AGM / AJV 2009 ] AGM / AJV 2010 ] AGM / AJV 2016 ]

Stuur e-pos aan Tygerbergstreek Webmeester  met enige vrae of kommentaar ten opsigte van hierdie webtuiste.
Kopiereg 2004 KSA Tygerbergstreek
Laaste wysiging: October 05, 2013