MAANDELIKSE SAAMTREKKE

Ons doelstelling is om minstens twaalf saamtrekke per jaar te reel, i.e. een naweeksaamtrek per maand. Ses van hierdie saamtrekke word na verwys as Nasionale Saamtrekke en die ander ses as Streek Saamtrekke.  Ons streef daarna om al die naweekkampe ‘n jaar vooruit te beplan en te bespreek. Dit gee aan al ons lede die geleentheid om hul wegbreeknaweke vooruit te beplan.

NASIONALE SAAMTREKKE

nasionaal-kleinKSA Hoofkantoor stel jaarliks ses datums (naweke) vir saamtrekke per jaar vas.  Hierdie saamtrekke word na verwys as Nasionale Saamtrekke.  Elke Streek binne Suid-Afrika bepaal waar die betrokke Streek op die spesifieke datums gaan kamp. Hierdie ses kampe vind normaalweg elke tweede maand plaas.  Wanneer ‘n Nasionale Saamtrek bygewoon word, word ‘n spesiale Nasionale Saamtrek plaatjie uitgereik.

STREEK SAAMTREKKE

streekplaatjie-kleinElke Streek besluit op ses datums (naweke) vir saamtrekke per jaar. Hierdie datums (naweke) val gewoonlik in die oop maande  tussen die Nasionale Saamtrekke. So vind daar dus twaalf naweekkampe (een per maand) oor ‘n tydperk van een jaar plaas. Wanneer ‘n Streekskamp bygewoon word, word ‘n spesiale Streekskamp plaatjie uitgereik wat uniek aan die betrokke Streek is.

Tafelbaai se eie unieke Streek Toekenning vir bywoning van Streek saamtrekke  by Tafelbaai

streekaamtrekke-10-kleinSpesiale Streek Toekennings word gemaak vir die bywoning van 10, 20, 30, 40, 50 ….  Streek Saamtrekke by Tafelbaai.

Pikkewyn Toekenning

pikkewyn-toekenning-02Tafelbaaistreek het ‘n spesiale Pikkewyn Toekenning wat uniek aan Tafelbaaistreek is. Om vir hierdie toekenning te kwalifiseer moet ‘n nuwe lid ses agtereenvolgende saamtrekke by Tafelbaaistreek doen.  Die eerste saamtrek as ‘n lid tel as die eerste kamp vir die ses kampe in ‘n ry.  Indien enige saamtrek, om watter rede ookal, binne die eerste ses saamtrekke gemis word, kwalifiseer die lid nie meer vir die toekenning nie. (Indien daar meer as 12 saamtrekke per jaar geskeduleer word, sien Opsionele Streek Saamtrekke).

Dubbel Pikkewyn

dubbel-pikkewynDie Dubbel Pikkewyn toekenning is ook ‘n unieke toekenning slegs by Tafelbaaistreek. Om vir hierdie toekenning te kwalifiseer moet die Pikkewyn Toekenning eerstens verwerf word. Direk hierna moet ‘n verdere ses kampe in ‘n ry by Tafelbaaistreek gedoen word. (Geen onderbreking tussen die eerste ses saamtrekke en die daaropvolgende ses saamtrekke nie.) Die Dubbel Pikkewyn toekenning word dan oorhandig.  As ‘n bonus betaal Tafelbaaistreek 50% van die lid se kampfooie van sy dertiende saamtrek.  (Indien daar meer as 12 saamtrekke per jaar geskeduleer word, sien Opsionele Streek Saamtrekke.)

Volhuis

volhuiskleinDie KSA se finansi�le jaar strek vanaf 1 Julie to 30 Junie elke jaar. Om vir die Volhuis toekenning the kwalifiseer moet ses Nasionale saamtrekke (by enige Streek) en ses Streek saamtrekke (by Tafelbaaistreek) vanaf Julie die een jaar tot Junie die volgende bygewoon word. Hierdie toekenning word tydens die Algemene Jaarvergadering elke jaar gedoen.

Opsionele Streek Saamtrekke

Die Streekkomitee mag van tyd-tot-tyd bykomende/opsionele Streek saamtrekke in ‘n spesifieke maand(e) reel.  Indien daar ‘n bykomende Streek saamtrek in ‘n Streek maand gereel word mag lede een of albei die saamtrekke bywoon.  Bywoning van beide saamtrekke in een maand is nie verpligtend om vir spesiale Streek Toekennings te kwalifiseer nie. Indien slegs een saamtrek in die maand bygewoon word sal die lid nie gepenaliseer word vir die nie-bywoning van die tweede Streek saamtrek in dieselfde maand nie en steeds kwalifiseer vir die Pikkewyn of Dubbel Pikkewyn Toekennings.  Indien beide saamtrekke bygewoon word, word beide in aanmerking geneem vir die toekenning.

Indien daar ‘n bykomende Streek saamtrek in ‘n Nasionale maand gereel word, is die bywoning van die Streek saamtrek nie verpligtend vir die kwalifisering van spesiale Streek toekennings nie. Indien slegs die Nasionale saamtrek in die maand bygewoon word sal die lid nie gepenaliseer word vir die nie-bywoning van die opsionele Streek saamtrek in dieselfde maand nie en steeds kwalifiseer vir die Pikkewyn of Dubbel Pikkewyn Toekennings.

Let wel: Dit gebeur soms dat geskikte oorde nie beskikbaar is om ‘n saamtrek in Desember maand te bespreek nie.  In sulke gevalle word die Desember saamtrek amptelik in November gereel.  In sulke gevalle sal daar dan twee amptelike saamtrekke in November plaasvind. Die reel van Opsionele saamtrekke in een maand geld nie in sulke gevalle nie.

Reservering van staanplekke

* Plek mag gereserveer word vir belangrike besoekende persone op oordeel/inisiatief van die Voorsitter en/of Onder-Voorsitter.

* Waar omstandigdhede dit regverdig mag die Voorsitter en/of Onder-Voorsitter plek reserveer op eie inisiatief.

* Plek mag gereserveer word vir gaste

* Plek mag gereserveer word vir Saamtrekbeamptes

As ‘n norm word die reservering van staanplekke vir mede-lede nie aangemoedig nie, maar sal toegelaat word onder die volgende omstandigdhede:

* Maksimum van twee (2) staanplekke mag vir familie/ vriende gereserveer word

* Indien bogenoemde persone nie opdaag nie, word die toegewing aan die individu/groep opgeskort vir ses (6) maande

* Om konflik te vermy word dit aanbeveel dat indien ‘n individu/groep plek wil reserveer moet hulle dit eers uitklaar met hul buurman/buurvrou by aankoms indien die ook plek hou vir iemand