Die Tafelbaaistreek is die jongste Streek van die Karavaanklub van Suidelike Afrika (KSA) in die Wes-Kaap.  Die amptelike goedkeuring vir die stigting van Tafelbaaistreek is op 24 Mei 2008 ontvang.  Ons Inhuldigingsaamtrek (eerste saamtrek) het in Junie 2008 by Ou Skip Karavaanpark te Melkbosstrand plaasgevind.

Eienaarskap van ‘n karavaan is nie ‘n vereiste om by enige van die KSA se Streke aan te sluit nie.  Mense wie met tente kamp is ook welkom om aan te sluit. Een van die groot voordele om aan een van die KSA Streke te behoort, is die feit dat groepbesprekings, teen afslagpryse, by die parke beding kan word .

Lidmaatskap van die KSA is oop vir almal.  Dit word egter aanbeveel dat voornemende nuwe lede eers een of twee keer saam met ‘n Streek gaan kamp om te sien of hulle van die mense en die kultuur binne die betrokke Streek hou.  Daar bestaan ses KSA Streke binne die Wes-Kaap en almal is binne bereik van die Kaapse Skiereiland.  Kyk gerus na die ander vyf Streke se web tuistes (Sien “Ander Streke” op hierdie web tuiste) om te sien wat die ander Streke doen.

Indien u nie huidiglik lid van die KSA is nie, en graag saam met een van die Streke  as ‘n “toetslopie” wil gaan kamp, kontak gerus die betrokke Streek se Sekretaresse wat u met graagte sal help met die nodige inligting rondom die betrokke Streek se volgende saamtrek, waar dit gaan wees, en die kostes daaraan verbonde.

Ongelukkig het daar oor die jare heen ‘n mite ontstaan dat “karavaan klubs” sekere aktiwiteite oor ‘n naweek aanbied en dat daar van lede vereis word om hieraan deel te neem. Die storie loop glo dat: “As die fluitjie blaas dan moet almal hierdie of daardie bywoon en dit of dat doen.”  Wees verseker dat dit nie die geval by enige van die KSA Streke is nie.  Saamtrekke (een naweek per maand) word een jaar vooruit by die betrokke parke bespreek. Van die lede binne die betrokke Streek (gewoonlik twee gesinne per naweek) tree op as Saamtrekbeamptes vir die naweek. Soms word daar sport of sosiale aktiwiteite vir die naweek gereel, en soms niks.  Indien enige sport of sosiale geleenthede gereel word, rus daar geen verpligting op enige van die lede om daaraan deel te neem nie.  As u die betrokke naweek net wil rus en ontspan, of rondry en die omgewing besigtig, staan dit u vry om dit te doen. Dit is waaroor dit gaan  … kamp en ontspan.

As ‘n norm het die meeste KSA Streke, indien nie almal, Sondagoggend ‘n Oggendgodsdiens.  Bywoning hiervan is ook vrywillig.  Direk hierna vind die maandelikse Voorsittersvergadering plaas.  Daar word van lede verwag om hierdie vergadering by te woon. Hier word spesifieke Streeksaangeleenthede bespreek en toekennings aan lede gegee.  Die tydsduur van hierdie vergaderings word tot die minimum beperk en is gewoonlik nie langer as 45 minute nie.

Elke KSA Streek word deur ‘n Streekkomitee bestuur wat uit vyf tot agt komiteelede bestaan.  Hierdie komiteelede word jaarliks tydens ‘n spesiale Algemene Jaarvergadering deur die lede van die Streek verkies.