Die KARAVAANKLUB VAN SUIDELIKE AFRIKA (KSA) is ‘n sosiale karavaanklub wat op ‘n Nasionale vlak bestuur word.

KSA Tafelbaaistreek is een van ongeveer sewe-en-veertig KSA Streke op Nasionale vlak en een van ses KSA Streke in die Wes-Kaap.

As ‘n sosiale groep is die Tafelbaaistreek se beginsels op Christelike norme en waardes gebaseer. Almal van ons het nodig om van tyd-tot-tyd van die daaglikse druk van werk weg te breek om ‘n bietjie te gaan ontspan en rus.

Dit is dan ook die hoofrede waarom ons sterk daarop gesteld is dat die individu/familie se tyd van rus en ontspanning tydens ‘n naweek saamtrek gerespekteer word.

Alhoewel ons geniet om saans saam om die vure te sit en braai en kuier, word daar steeds staatgemaak op elke lid en sy/haar familie om ander se ruimte en behoefte vir stilte en vrede te respekteer.

 

Of u ‘n “karavaan”, ‘n “camper”, ‘n kampeerwaentjie of ‘n tent besit …u is steeds welkom om saam te kamp en te kuier.  Gaste/besoekers is welkom om die kamp- en buitelewe saam met ons te kom geniet.

Alhoewel daar na ons as “Tafelbaai Karavaanklub” (Tafelbaai Caravan Club) verwys word, is ons na regte ‘n “streek” van die Nasionale Klub, die Karavaanklub van Suidelike Afrika (Caravan Club of Southern Africa).